Roneo Modular Buillding Co., Ltd.

Our Office
Yuanlian Building, No. 1018 Jiayuan Road, Suzhou, Jiangsu, China

Our factory
No. 24, Lane 6988, Puxing Road, Shanghai

T: +86-0512-65462595
M: +86-15366213564
E: neo@roneobuilding.com

Send us mail